Zwroty

Zwroty i reklamacje przez konsumenta

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, Konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą oraz świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.
 3. Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym. Towar zwrócony nie może być niekompletny. W przypadku zamówienia zestawu, za Towar uznaje się cały zestaw.
 4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 Dni Roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta.
 5. Jeżeli reklamacja lub zwrot dotyczy niezgodności towaru z umową bądż wynika z wadliwości dostarczonego sprzętu koszty przesyłki pokrywa sprzedający.
 6. Natomiast wszelkie koszty związane z odesłaniem towaru w związku z reklamacją lub zwrotem wynikające z niezadowolenia z nabytego produktu bądż uszkodzenia sprzętu przez kupującego pokrywa Konsument.
 7. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, na zasadach i w terminach wynikających z obecnie obowiązujących praw konsumenta – KC.
 8. Reklamacje dotyczące niezgodności zakupionych Towarów z umową należy zgłaszać na adres e-mail biurofundeskcom@gmail.com lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy.
 9. Wszelkie reklamacje konsumentów rozpatrywane będą w terminie 14 Dni Roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanych Towarów.
 10. Odpowiedż w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub inny podany przez Klienta.
 11. W obu przypadkach prosimy o przysłanie towaru z wypełnionym oświadczeniem odstąpienia od umowy/reklamacje, paragonem/podpisaną fakturą, ewentualnym opisem uszkodzenia.
Zamknij Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookies.